Biura - Rybnik, Wodzisław, Rydułtowy, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój
Infolinia: 511 511 016, 32 45 30 826, 515 258 408, 509 424 888
Masz zamiar sprzedać nieruchomość? Zgłoś się do nas! Skutecznie rozreklamujemy Twoją nieruchomość! Całkowicie ZA DARMO wystawimy ogłoszenia na portalach internetowych - OLX, Otodom, Allegro, Gratka - i innych. Dodatkowo wystawimy ogłoszenie ZA DARMO w naszych gablotach informacyjnych rozmieszczonych w wielu centralnych miejscach regionu,a także na naszych Telebimach i Tablicach LED'owych, monitorach LCD i na banerach znajdujących się w okolicznych, najruchliwszych miejscach. Wydrukujemy również ulotki reklamujące Twoją nieruchomość i rozdystrybuujemy je wśród okolicznych mieszkańców. Podejmiemy również wiele innych działań o których szczegółowo poinformujemy Cię, jeśli się do nas zgłosisz! Zadzwoń na Infolinię lub przyjdź do któregoś z naszych biur!
Wyszukiwarka ofert
Typ
Transakcja
miejscowość / gmina
dzielnica / sołectwo
Cena od
Cena do
Metraż od
Metraż do

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych są :
Mateusz Gaszka

44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 44,
NIP: 647-247-76-23
Piotr Gaszka

44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 44,
NIP: 647-051-84-01

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług pośrednictwa kupna,
sprzedaży, wynajmu nieruchomości, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
w obiektach Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) f) RODO (UE):
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
- Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.
3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być firmy współpracujące z Administratorem
w celu realizacji usług oraz klienci.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do 6 lat od czasu zakończenia lub rozwiązania
umowy w zakresie świadczonych usług oraz do 2 miesięcy w zakresie monitoringu od chwili
zakończenia rejestracji wizerunku. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych
osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w zakresie
realizacji świadczonych usług oraz wejścia do biur w zakresie wizerunku.

 

Polityka prywatności portalu internetowego i serwisu  www.nowachata.pl  

 

Ochrona prywatności Użytkowników naszego serwisu i portalu internetowego jest dla nas niezwykle ważna. Chcemy, żeby każdy z naszych Internautów czuł się komfortowo i bezpiecznie korzystając z usług świadczonych przez przedsiębiorcę Mateusz Gaszka. Dlatego też publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników tych serwisów.

§ 1


1. Administratorami danych osobowych są:

Mateusz Gaszka z siedzibą w Rydułtowach (44-280) ul. Ofiar Terroru 44, NIP: 647-247-76-23,
Piotr Gaszka z
siedzibą w Rydułtowach (44-280) ul. Ofiar Terroru 44, NIP: 647-051-84-01

zwani dalej: Biurem Nieruchomości.

2. Biuro Nieruchomości może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§ 2

1. Biuro  Nieruchomości wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza Internautę odwiedzającego stronę internetową www.nowachata.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

§ 3
1. Użytkownik może skontaktować się z Biurem Nieruchomości wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda w trakcie kontaktu z Biurem Nieruchomości, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4
1. Biuro Nieruchomości informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu oraz prowadzenia marketingu, Poczta Polska, firmy kurierskie. 

§ 5
1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może zażądać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Biura Nieruchomości.
2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Biura Nieruchomości lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 6
1. Biuro Nieruchomości przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Biurem Nieruchomości.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratorów jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.
3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Biuro Nieruchomości ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail oraz numery telefonu informacji marketingowych, a na podstawie osobnej zgody do wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu Użytkownika w celu przekazywania mu informacji handlowych. W przypadku wyrażenia takich zgód lub jednej z nich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być w każdej chwili wycofane przez Użytkownika, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 7
Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Biuro Nieruchomości lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail, lub odwołania zgody na nawiązywanie połączeń głosowych w celu przekazywania informacji handlowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Biurem Nieruchomości będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 8
Biuro Nieruchomości stosuje zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 9
Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Biurem Nieruchomości w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 10
1. Biuro Nieruchomości wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Biura Nieruchomości.
2. Biuro Nieruchomości przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i Biura Nieruchomości na innych stronach internetowych,
c. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Biurze Nieruchomości przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu.

§ 11
1. Biuro Nieruchomości informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Biuro Nieruchomości wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Grupę WM poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
- Firefox
- Opera
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

 

§ 12
Biuro Nieruchomości informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 13
1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w USA .
3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

§ 14
1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Biuro Nieruchomości Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@nowa-chata.pl

Dlaczego my?

Oferujemy najszerszą i najskuteczniejszą reklamę w regionie
Posiadamy niezbędne doświadczenie i kwalifikacje
Działamy na terenie całego ROW

W naszej ofercie znajdą Państwo domy, mieszkania, działki, lokale w Rybniku, Wodzisławiu, Rydułtowach, Radlinie, Pszowie, Żorach, Czerwionce-Leszczynach i okolicznych miejscowościach